Ταξινόμηση ανά

Monofast

Εικόνα της Monofast
Απορροφήσιμο

€3,82

Monosorb

Εικόνα της Monosorb
Απορροφήσιμο

€3,64

Pga

Εικόνα της Pga
Απορροφήσιμο

€2,73

Polyamid

Εικόνα της Polyamid
Μη Απορροφήσιμο

€2,28

Propylen

Εικόνα της Propylen
Μη Απορροφήσιμο

€2,55

Silk

Εικόνα της Silk
Μη Απορροφήσιμο

€1,92